Endoskopia

Dzięki endoskopii możemy bez uszkadzania tkanek organizmu (bądź przy minimalnym uszkodzeniu) wprowadzić giętki przewód z kamerą i światłem przez naturalne otwory ciała. Endoskopia weterynaryjna umożliwia więc dokładną ocenę w rzeczywistym świetle stanu górnej części przewodu pokarmowego (jama ustna, przełyk, żołądek, dwunastnica), jak również dolnej części (kolonoskopia). Endoskop weterynaryjny usprawnia również usuwanie ciał obcych (np. zabawek, kości) z obrębu żołądka, bez konieczności chirurgicznego otwierania jamy brzusznej i żołądka. Wskazaniem do wykonania badania są nawracające wymioty/ulewania po wyeliminowaniu innych przyczyn (jak np. zapalenie trzustki, niewłaściwa dieta), jak również podejrzenie wcześniej wspomnianego ciała obcego. Zabieg wykonuje się w pełnym znieczuleniu, po 12-lub 24-godzinnej głodówce, u pacjenta zakwalifikowanego do znieczulenia.

Częstym problemem starszych zwierząt są porażenia krtani, objawiające się trudnością z oddychaniem. Przy użyciu fiberoskopu (mniejsza wersja przewodu z kamerą) można także ocenić pracę górnych dróg oddechowych (krtań oraz tchawicę, do rozwidlenia tchawicy włącznie). Pozwala to zakwalifikować pacjenta do zabiegów, które wykonuje już chirurg weterynarz lub do postępowania zachowawczego, mającego na celu ułatwienie oddychania i eliminację kaszlu/krztuszenia się.

Endoskopia jest dziedziną pozwalającą nam na dokładniejsze diagnozowanie naszych pacjentów. Badanie polega na wprowadzeniu kamery przez naturalne otwory ciała do interesującego nas fragmentu układu oddechowego lub pokarmowego.

Endoskop jest to ogólna nazwa grupy sprzętów wykorzystywanych do badań obrazowych.

W naszej przychodni dysponujemy na chwilę obecną bronchoskopem oraz gastroskopem.

Bronchoskop jest wykorzystywany wyłącznie do oceny układu oddechowego (jamy nosowej, krtani, tchawicy, oskrzeli). Podczas badania oceniamy prawidłowość budowy anatomicznej, obecność wydzielin, ciał obcych oraz zmian rozrostowych.

To badanie wykonujemy u zwierząt z przewlekłymi lub nawracającymi  wypływami z nosa (wodnistym, śluzowym, ropnym, krwistym lub mieszanym) oraz w przypadku przewlekłego kaszlu, duszności. Bronchoskopia jest uzupełnieniem dla wcześniej wykonanych zdjęć

Gastroskop służy do badania przewodu pokarmowego, prawidłowość budowy anatomicznej przełyku, żołądka, początkowego odcinka dwunastnicy, prostnicy, okrężnicy. To badanie jest zlecane najczęściej w przypadkach przewlekłych wymiotów lub ulewania treścią pokarmową, podejrzenia obecności ciała obcego w przełyku lub żołądku, stosowane jest również jako badanie dodatkowe do pobierania materiału do badań histopatologicznych w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności zmian nowotworowych oraz różnego rodzaju zapaleń jelit. Gastroskopia jest uzupełnieniem do wcześniej wykonanych badań dodatkowych.

Miroslaw Klimek