Choroby wewnętrzne

Neurologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną weterynarii, dotyczącą zmian w układzie nerwowym, takich jak padaczka, zaburzenia równowagi, zmiany zachowania, niedowłady kończyn, czy też bolesności kręgosłupa. Najważniejszym urządzeniem, pozwalającym na taki rozwój w ostatnich latach jest…smartfon z kamerą! W przypadku zaburzeń występujących napadowo (czyli nieujawniających się w gabinecie), nagranie wideo pupila ma bardzo dużą wartość diagnostyczną. Dzięki niemu oraz usystematyzowanemu podejściu i badaniu pacjenta możemy zlokalizować problem, ustalić listę rozpoznania różnicowego, jak również rozplanować bardziej szczegółowe postępowanie diagnostyczne (badania krwi, badania obrazowe, np. RTG), czy też skierować czworonoga na tomografię bądź rezonans magnetyczny.

Bardzo często do postawienia wstępnego rozpoznania wystarczą:

  • Szczegółowy wywiad z właścicielem (dlatego bardzo ważne jest, aby opiekun, mający kontakt na co dzień z pacjentem, towarzyszył zwierzęciu podczas wizyty),
  • określenie nasilenia i czasu trwania objawów w zestawieniu z wiekiem pacjenta (tendencja do występowania różnych chorób zmienia się w czasie, dlatego też młode zwierzę z zaburzeniami neurologicznymi może mieć zupełnie inną przypadłość od zwierzęcia starszego).

W związku z tym, w przypadku takiej dziedziny jak neurologia psów i kotów, indywidualne podejście do każdego przypadku jest niezbędne, aby proces diagnostyki i leczenia był jak najskuteczniejszy.