Neurologia psów i kotów jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną weterynarii, zajmującą się zmianami i chorobami układu nerwowego, takimi jak padaczka, zaburzenia równowagi, zmiany zachowania, niedowłady kończyn czy też bolesności kręgosłupa. Założeniem neurologii zwierzęcej jest leczenie wszystkich czynników wpływających negatywnie na układ nerwowy psa czy kota. Neurologia zwierząt nie jest sprawą prostą, ponieważ pies nie jest w stanie nam powiedzieć o objawach. Z tego powodu konieczna jest dobra znajomość symptomów różnych schorzeń, a także uzyskanie jak największej ilości informacji od opiekuna. Choroby neurologiczne często mają gwałtowny przebieg, dlatego kwestią niezwykle istotną jest szybka konsultacja u weterynarza-neurologa.

Badanie neurologiczne zwierząt domowych

W badaniu neurologicznym zwierząt domowych istotny udział ma opiekun zwierzęcia. Najważniejszym urządzeniem, pozwalającym na rozwój neurologii psów i kotów w ostatnich latach jest… smartfon z kamerą! W przypadku zaburzeń występujących napadowo (czyli nieujawniających się w gabinecie), nagranie wideo pupila ma bardzo dużą wartość diagnostyczną. Dzięki niemu oraz usystematyzowanemu podejściu i badaniu, możemy zlokalizować problem, ustalić listę rozpoznania różnicowego, jak również zaplanować szczegółowe postępowanie diagnostyczne (badania krwi, badania obrazowe, np. RTG) czy też skierować czworonoga na tomografię bądź rezonans magnetyczny. W przypadku groźnych sytuacji może być konieczne wykonanie zabiegu przez weterynarza-chirurga. Jeśli okaże się, że zwierzę cierpi na niedowład lub porażenie kończyn, rozwiązaniem będzie rehabilitacja psa.

Bardzo często do postawienia wstępnego rozpoznania wystarczą:

  • szczegółowy wywiad z właścicielem (dlatego bardzo ważne jest, aby opiekun, mający kontakt na co dzień z pacjentem, towarzyszył zwierzęciu podczas wizyty),
  • określenie nasilenia i czasu trwania objawów w zestawieniu z wiekiem pacjenta (tendencja do występowania różnych chorób zmienia się w czasie, dlatego też młode zwierzę z zaburzeniami neurologicznymi może mieć zupełnie inną przypadłość od zwierzęcia starszego).

W związku z tym, w przypadku takiej dziedziny jak neurologia psów i kotów, indywidualne podejście do każdego przypadku jest niezbędne, aby proces diagnostyki i leczenia był jak najskuteczniejszy. Podczas diagnostyki dysponujemy endoskopem weterynaryjnym oraz USG dla psów.

Miroslaw Klimek