Drugimi po złamaniach najczęściej występującymi schorzeniami urazowymi, z jakimi zmaga się ortopedia weterynaryjna, są zwichnięcia. Dochodzi do nich na przykład u psów, w obszarze rzepki kolanowej. Jej tymczasowe uszkodzenie wiąże się z brakiem amortyzacji dla mięśnia udowego, a to może skutkować znacznie poważniejszymi komplikacjami. Dlatego niezależnie od tego, czy zwierzę boryka się ze złamaniem, czy ze zwichnięciem, zawsze należy interweniować – pomocy udzieli weterynarz-ortopeda.

Miroslaw Klimek